Exerciții Liste simplu înlănțuite

 1. Să se scrie o funcție care adaugă o valoare la finalul unei liste simplu înlănțuită.
 2. Să se scrie o funcție care afișează pe ecran valorile memorate într-o listă simplu înlănțuită.
 3. Să se scrie o funcție care determină suma elementelor impare dintr-o listă simplu înlănțuită care sunt situate între două elemente pare.
 4. Să se scrie o funcție care adaugă o valoare la începutul unei liste simplu înlănțuită.
 5. Să se scrie o funcție care șterge primul element al unei liste simplu înlănțuită.
 6. Să se scrie o funcție care determină câte perechi de elemente prime între ele sunt memorate într-o listă simplu înlănțuită.
 7. Să se scrie o funcție care inserează o anumită valoare înaintea unui element dat dintr-o listă simplu înlănțuită.
 8. Să se scrie o funcție care inserează după fiecare element par al unei liste simplu înlănțuită dublul său.
 9. Să se scrie o funcție care determină câte elemente sunt memorate într-o listă simplu înlănțuită.
 10. Să se scrie o funcție care determină câte perechi de elemente consecutive egale sunt memorate într-o listă simplu înlănțuită.
 11. Să se scrie o funcție care determină șterge dintr-o listă simplu înlănțuită elementul situat după un element dat.
 12. Să se scrie o funcție care determină șterge dintr-o listă simplu înlănțuită un element dat.
 13. Să se scrie o funcție care șterge dintr-o listă simplu înlănțuită toate elementele pare.
 14. Să se scrie o funcție care inserează o anumită valoare după un element dat dintr-o listă simplu înlănțuită.
 15. Să se scrie o funcție care inserează înaintea fiecărui element par al unei liste simplu înlănțuită dublul său.
 16. Să se scrie o funcție care sortează crescător elementele unei liste simplu înlănţuite.
 17. Sa se verifice dacă o listă simplu înlănțuită formează un palindrom.
 18. Să se scrie o funcție care determină suma elementelor impare dintr-o listă simplu înlănțuită care sunt situate între două elemente pare.
 19. Să se scrie o funcție care determină câte perechi de elemente prime între ele sunt memorate într-o listă simplu înlănțuită, pe pozitii consecutive.
 20. Să se scrie o funcție care inserează o anumită valoare înaintea fiecarui element divizibil prin lungimea initiala listei, dintr-o listă simplu înlănțuită.
 21. Să se scrie o funcție care inserează după fiecare element par al unei liste simplu înlănțuită dublul sumei cifrelor sale.
 22. Să se scrie o funcție care interclaseaza doua liste simplu inlantuite care sunt ordonate crescator.
 23. Să se scrie o funcție care determină câte perechi de elemente consecutive egale sunt memorate într-o listă simplu înlănțuită.
 24. Să se scrie o funcție care șterge dintr-o listă simplu înlănțuită toate elementele pare.
 25. Să se scrie o funcție care inserează înaintea fiecărui element par al unei liste simplu înlănțuită dublul factorialului său.
 26. Să se scrie o funcție care sortează crescător elementele unei liste simplu înlănţuite.
 27. Sa se verifice dacă o listă simplu înlănțuită formează un palindrom.